Scholing

Kan ik een loopbaangesprek aanvragen?

Als je een gesprek met je werkgever over je loopbaan wilt, dan is je werkgever verplicht om hieraan mee te werken. In zo’n gesprek bespreek je hoe je wilt ontwikkelen in je werk en wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld het volgen van een opleiding.

Jij en je werkgever kunnen voor een loopbaanadvies en -gesprek ook Jouw Toekomst Adviseur inschakelen om jullie te helpen: 023 515 88 80 of info@schavenaanjouwtoekomst.nl (art. 78).

Ik wil graag een opleiding volgen. Moet mijn werkgever die betalen? Of is er subsidie?

Als je een opleiding wilt volgen, die in de lijn van je functie of de branche ligt, dan kun je een verzoek indienen bij ECM voor een vergoeding van (een deel van) de kosten (art. 82).

Je kunt een scholingssubsidie krijgen tot 80% van de cursuskosten tot een maximum van € 1.000. Leg je de cursus met goed gevolg af dan wordt zelfs 100% vergoed tot een maximum van €1.000.

Er wordt zelfs tot € 2.500 van de cursuskosten vergoed als de cursus of opleiding het gevolg is van een scholings- of ontwikkelingsadvies van een Jouw Toekomst Adviseur.

Op de website Schaven aan Jouw Toekomst kun je onder Catalogus ook gratis online trainingen en cursussen vinden die je zonder toestemming van je werkgever kunt inzetten.

Heb ik recht op loon als ik een cursus volg?

Moet je van je werkgever onder werktijd naar school om een opleiding te volgen? Dan betaalt je werkgever jouw loon door.
Wil je zelf graag een opleiding doen? En vindt je werkgever dat die opleiding belangrijk is voor het bedrijf en voor jouw werk? Dan betaalt je werkgever jouw loon door over 25% van het aantal uren die je naar school moet. De werkgever betaalt maximaal 20 uur per jaar het loon door. Moet je onder werktijd examen doen voor je opleiding? Dan betaalt je werkgever je loon door. (art. 77).